miércoles, 16 de mayo de 2012

El transmisor de W5IG


                                   Este es el Transmisor de Lee  W5IG, es para quedarse helado

  © Blogger template 'Ultimatum' by http://cx2ua.blogspot.com/ 2008

Back to TOP